Menedżer właściwości PropertyManager Wykres sensora stanu nieustalonego

Menedżer właściwości PropertyManager Wykres sensora stanu nieustalonego umożliwia generowanie wykresów wyników przechowywanych w sensorach stanu nieustalonego. Sensory stanu nieustalonego są wykorzystywane w analizach nieliniowych, liniowych dynamicznych, testu upuszczenia i termicznych nieustalonych.

Aby wyświetlić tego menedżera właściwości PropertyManager, należy utworzyć sensor stanu nieustalonego do śledzenia żądanych wyników badań tego stanu. Po uruchomieniu badań kliknąć prawym przyciskiem myszy Wyniki i wybrać Wykres sensora stanu nieustalonego.

Reakcja

  Oś X Wybrać z menu czas, częstotliwość (dla harmonicznych i losowych badań drgań) lub sensor stanu nieustalonego.
Jednostki Wybrać jednostkę dla komponentu osi X.
  Oś Y Wybrać z menu sensor stanu nieustalonego.
Jednostki Wybrać jednostkę dla komponentu osi Y.

Zakres osi X (czas)

(Pojawia się, jeśli wcześniej wybrano czas dla osi X).

Pełny Wybranie tej opcji powoduje wykreślenie wyników dla wszystkich kroków czasu.
Zdefiniowany

Wybranie tej opcji powoduje wykreślenie wyników dla wybranego interwału czasowego.

Min

Minimalna wartość interwału czasowego

Max

Maksymalna wartość interwału czasowego

Rozdzielczość punktów pośrednich

Ustawia rozdzielczość punktów pośrednich czasu. Jeżeli na przykład użytkownik ustawi wartość 2, wyniki będą wykreślane dla co drugiego kroku czasu.

Zakres osi X (częstotliwość)

(Dostępne dla badań harmonicznych i drgań losowych. Pojawia się, jeśli wcześniej wybrano częstotliwość dla osi X).

Pełny Wybranie tej opcji powoduje wykreślenie wyników dla wszystkich kroków częstotliwości.
Zdefiniowany

Wybranie tej opcji powoduje wykreślenie wyników dla wybranego interwału częstotliwości.

Min

Minimalna wartość interwału częstotliwości

Max

Maksymalna wartość interwału częstotliwości

Rozdzielczość punktów pośrednich

Określa rozdzielczość punktów pośrednich częstotliwości. Jeżeli na przykład użytkownik ustawi wartość 2, wyniki będą wykreślane dla co drugiego kroku częstotliwości.