Menedżer właściwości PropertyManager Sensor

Można wyszczególnić wyniki badań stanów nieustalonych (nieliniowych, liniowych dynamicznych, testu upuszczenia lub termicznego nieustalonego), które są przechowywane w sensorze stanu nieustalonego.

Aby uzyskać dostęp do tego menedżera właściwości PropertyManager, po przeprowadzeniu badania stanów nieustalonych kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę sensora w części Sensory FM_sensors_folder.gif w drzewie operacji FeatureManager i wybrać Lista.

Wyświetlanie

Wyszczególnia wartości komponentu wyniku przechowywanego w sensorze stanów nieustalonych. Wyniki są przedstawione dla wszystkich kroków rozwiązania.

plot-deformation.png Komponent Wyświetla komponent wyniku przechowywany w sensorze stanów nieustalonych.
units.png Jednostka Wyświetla jednostki komponentu wyniku.

Dane statystyczne

Wyświetla dane statystyczne wyników przechowywane w sensorze stanów nieustalonych. Nad macierzą wyników pojawiają się wartości: suma, średnia, maksymalna, minimalna oraz średnia kwadratowa (RMS).

Opcje raportu

probesavefile.png Zapisywanie Zapisuje wyniki przechowywane w sensorze stanów nieustalonych w pliku *.csv. Aby przejrzeć ten plik, należy użyć edytora tekstu lub aplikacji Microsoft Excel.
time_curve.png Reakcja Generuje dwuwymiarowy graf wyników względem kroków rozwiązania.