Definiowanie sensora reagującego na tok prac

Sensory reagujące na tok prac pozwalają:

  • Wykreślać grafy historii czasu w wybranych wierzchołkach dla badań stanu nieustalonego i scenariuszy projektu.
  • Ustawiać dane grafu w narzędziu Śledzenie trendu
  • Sondować wyniki symulacji

Aby zdefiniować sensor reagujący na tok prac, należy:

  1. W drzewie operacji FeatureManager kliknąć prawym przyciskiem myszy Sensory sensors.gif i wybrać Dodaj sensor.
  2. W menedżerze właściwości PropertyManager, w części Typ sensora tracktype.png wybrać Dane symulacji.
  3. W części Ilość danych wybrać Reagujący na tok prac w Wyniki tracktype.png.
  4. W obszarze Właściwości wybrać wierzchołek lub punkt w obszarze graficznym jako Punkt lub wierzchołek dla sensora.
  5. Kliknąć ok.png, aby zapisać sensor.