Definiowanie sensora z sondowanych wyników

Aby zdefiniować sensor podczas sondowania modelu, należy:

  1. W menedżerze właściwości PropertyManager Wynik sondy wypełnić listę Wyniki węzłami lub elementami.
  2. W obszarze Opcje raportu kliknąć Zapisz jako sensor probesensor.png.
  3. W oknie dialogowym wpisać nazwę dla sensora i kliknąć OK.