Definiowanie sensora stanu nieustalonego

Dzięki sensorowi stanu nieustalonego można śledzić wyniki symulacji dla całego modelu lub wybranych elementów modelu przez wszystkie kroki rozwiązania badania stanu nieustalonego. Po przeprowadzeniu badania można wyszczególnić i utworzyć wykresy danych przechowywanych przez sensor stanu nieustalonego.

 1. Utworzyć badanie stanu nieustalonego (nieliniowe, dynamiczne, termiczne - nieustalone i test upuszczenia)
 2. W drzewie operacji FeatureManager kliknąć prawym przyciskiem myszy Sensory sensors.gif i wybrać Dodaj sensor.
 3. W menedżerze właściwości PropertyManager, należy:
  1. W obszarze Typ sensora tracktype.png wybrać Dane symulacji.
  2. W obszarze Ilość danych wybrać wielkość wyników śledzonych przy użyciu sensora.
  3. W części Właściwości wybrać Kryterium opt_result_type.png. Wybrać Stan nieustalony dla Kryterium kroku.
  4. Kliknąć PM_OK.gif.
   W części Sensory zostanie utworzona ikona nowego sensora.

Aby utworzyć listę danych przechowywanych w sensorze stanu nieustalonego, w części Sensory sensors.gif należy kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę sensora i wybrać Lista.

Aby zobaczyć dwuwymiarowe grafy wyników przechowywane w sensorach stanu nieustalonego, w części Sensory sensors.gif należy kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę sensora i wybrać Graf.