Definiowanie sensora danych symulacji

Sensory są definiowane w celu monitorowania wielkości wyników w zbiorze lokalizacji, właściwości masy komponentów lub obiektów, przenikań pomiędzy komponentami w złożeniach oraz wymiarów.

Aby zdefiniować sensory danych symulacji, należy:

 1. W drzewie operacji FeatureManager kliknąć prawym przyciskiem myszy Sensory sensors.gif i wybrać Dodaj sensor.
 2. W menedżerze właściwości PropertyManager, w części Typ sensora tracktype.png wybrać Dane symulacji.
 3. W obszarze Ilość danych wybrać:
  1. Wielkość wyniku w obszarze Wyniki tracktype.png.
  2. Komponent wyniku w obszarze Komponent component.png.
  3. W stosownych przypadkach płaszczyznę, oś lub układ współrzędnych odniesienia jako Płaszczyzna, oś lub układ współrzędnych plane.png.
 4. W części Właściwości wybrać:
  1. Układ jednostek miar w obszarze Jednostki units.png.
  2. Zmienną w obszarze Kryterium opt_result_type.png:
   Zmienna Opis
   Model Max Maksymalna wartość algebraiczna w modelu
   Model Min Minimalna wartość algebraiczna w modelu
   Średnia modelu Średnia wartość w modelu
   Maximum spośród wybranych elementów Maksymalna wartość algebraiczna w wybranych elementach zdefiniowanych w oknie Komponenty, Obiekty, Ściany, Krawędzie lub Wierzchołki
   Minimum spośród wybranych elementów Minimalna wartość algebraiczna w wybranych elementach zdefiniowanych w oknie Komponenty, Obiekty, Ściany, Krawędzie lub Wierzchołki
   Średnia z wybranych elementów Średnia wartość w wybranych elementach zdefiniowanych w oknie Komponenty, Obiekty, Ściany, Krawędzie lub Wierzchołki
   RMS z wybranych elementów Średnia kwadratowa z wybranych elementów zdefiniowanych w oknie Komponenty, Obiekty, Ściany, Krawędzie lub Wierzchołki
  3. W razie potrzeby wybrać elementy geometryczne w obszarze Komponenty, obiekty, ściany, krawędzie lub wierzchołki dla sensora select_edge_faces_vertex.png.
 5. Zaznaczyć pole Współczynnik bezpieczeństwa, aby śledzić współczynnik bezpieczeństwa wybranej wielkości wyniku. Należy wpisać wartość w polu Wprowadź wartość ograniczającą.
 6. Zaznaczyć pole Alert, aby program powiadamiał użytkownika, gdy wyniki wykraczają poza wartości graniczne tutaj ustawione.
 7. Kliknąć ok.png, aby zapisać sensor.