Wybieranie krawędzi sylwetki

Możemy wybrać krawędź sylwetki zaokrąglonych powierzchni, takich jak walec.

Aby ustawić widoczność krawędzi sylwetki, należy kliknąć Opcje Tool_Options_Standard.gif (na pasku narzędzi Standard) lub Narzędzia > Opcje > Opcje systemu > Wyświetlanie i wybrać Dynamicznie podświetl w polu graficznym.

Krawędzie sylwetki są włączane do operacji wybierania ramką.

Aby wybrać krawędź sylwetki, należy:

 1. Otworzyć szkic na ścianie modelu, płaszczyźnie lub w aktywnym widoku rysunku.
 2. Wybrać jedno z narzędzi:
  • Konwertuj elementy Tool_Convert_Entities_Sketch.gif
  • Odsuń elementy Tool_Offset_Entities_Sketch.gif
  • Inteligentne wymiary Tool_Smart_Dimensions_Relations.gif
  • Dodaj relacje Tool_Add_Relation_Dimensions_Relations.gif
 3. Przenieść wskaźnik ponad ścianą cylindryczną aż wskaźnik zmieni się na pointer_silhouette_edge.gif.

  silhouette_edge.gif
 4. Wybrać podświetlone krawędzie.