Přehled SOLIDWORKS FloXpress

SOLIDWORKS FloXpress je aplikace dynamiky kapalin, která vypočítá způsob průtoku kapaliny modelem dílu nebo sestavy. Na základě vypočítaného rychlostního pole lze v daném návrhu zjistit a zlepšit problematické oblasti, než dojde k výrobě jakýchkoli dílů.Chcete-li spustit kurz SOLIDWORKS FloXpress , klepněte na Nápověda > Kurzy SOLIDWORKS > Analýza návrhu.
Průvodce SOLIDWORKS FloXpress usnadňuje postup následujícími kroky:
 • Vítejte. Poskytuje přehled funkcí. Všechny otvory dutiny musejí být uzavřeny pomocí víček.
  • Chcete-li vytvořit víčko v sestavě, vytvořte nový díl zcela zakrývající vstupní a výstupní otvor.
  • Chcete-li vytvořit víčko v dílu, vytvořte plný prvek zcela zakrývající daný otvor.
   Víčka musejí sestávat z plného prvku, jako je vysunutí. Povrchy nejsou platná víčka.
 • Kontrola geometrie. SOLIDWORKS FloXpress vypočítá průtok kapaliny jedinou vnitřní dutinou daného modelu. Software zkontroluje geometrii a zobrazí varování, není-li tento požadavek splněn.
 • Výběr kapaliny. Upřesněte kapalinu protékající modelem. Současně není možné vybrat více kapalin.
 • Nastavte hranice modelu uzavírající jedinou vnitřní dutinu:
  • Nastavit přívod toku. Vyberte plochu, na kterou budou aplikovány mezní podmínky a parametry přívodu.
  • Nastavit vývod toku. Vyberte plochu, na kterou budou aplikovány mezní podmínky a parametry vývodu.
 • Řešení modelu. Nastavte vyřešení výsledku a analýzy daného modelu.
 • Zobrazení výsledků. Zobrazte výsledky analýzy a vygenerujte zprávu.

Tipy pro navigaci v průvodci:

 • Klepnutím na a back.png v daných správcích PropertyManager lze procházet příslušným postupem.
 • Klepnete-li na v libovolném správci PropertyManager, FloXpress ukončí analýzu a uloží data v rámci daného modelu. Při dalším otevření tohoto modelu a spuštění FloXpress dojde k načtení předchozích nastavení.
 • Pokud stisknete klávesu Esc nebo klepnete na možnost cancel.png v libovolném správci PropertyManager, bude analýza ukončena bez uložení dat.
 • Po dokončení analýzy FloXpress automaticky uloží její výsledky do daného modelu. Při dalším otevření tohoto modelu a spuštění FloXpress dojde k automatickému zobrazení správce PropertyManager Zobrazení výsledků .