Kontrola geometrie

K provedení analýzy SOLIDWORKS FloXpress musí být v rámci daného modelu jediná plně uzavřená dutina. Je-li objem kapaliny v dutině nulový, není tato dutina plně uzavřená a zobrazí se varování s upozorněním na nutnost uzavření všech otvorů modelu.

Postup kontroly geometrie:

 1. Přečtěte si informace v poli Zpráva daného správce PropertyManager.
  Zprávy Zpráva uvádí, zda jde o geometrii platnou pro analýzu.
 2. Proveďte jednu z následujících operací:
  • Je-li geometrie platná, nastavte možnosti správce PropertyManager a klepněte na .
  • Pokud geometrie platná není, pokračujte v tomto postupu a uzavřete přívod i vývod.
 3. Klepnutím na FloXpress ukončíte.
 4. Uzavřete vstupní a výstupní otvor pomocí plného prvku, jako je vysunutí.
  K uzavření dutiny nelze použít povrchy.
 5. Klepněte na Nástroje > SOLIDWORKS FloXpress a přejděte do správce PropertyManager Kontrola geometrie.
 6. Nastavte možnosti PropertyManager.
 7. Klepněte na .

PropertyManager Kontrola geometrie

Objem tekutiny

Zobrazit objem tekutiny Převede daný model na drátový režim a přiblížením zobrazí objem tekutiny. Tato možnost slouží k ověření, zda jde skutečně o objem tekutiny, který chcete kontrolovat.

Nejmenší průchod tekutiny Definuje geometrii používanou pro nejmenší průchod tekutiny.

Automaticky vygenerovaná hodnota Nejmenší průchod tekutiny závisí na velikosti modelu a mezních podmínkách.

Obsahuje-li daný model díru menší než Nejmenší průchod tekutiny, software tuto díru zřejmě dobře nevyřeší a v tomto výpočtu nebude považována za správnou. Software může například vypočítat, že tekutina nebude danou dírou protékat, a přitom ve skutečnosti tato tekutina protékat bude.Vykreslená trajektorie toku tekutiny pomocí zobrazení Potrubí