Nastavení podmínek přívodu toku

Je třeba vybrat plochu, na kterou budou aplikovány mezní podmínky a parametry přívodu.

  • Plocha se musí dotýkat kapaliny.
  • Jako přívod lze vybrat jen jednu plochu.
  • Pro podmínku přívodu či vývodu musí být použita metrika Tlak .

Přívod

  Metriky Vyberte metriku pro výpočet daného toku:

Tlak

Používá tlak jako metriku toku. Do pole Tlak prostředí zadejte hodnotu. SOLIDWORKS FloXpress tuto hodnotu interpretuje jako celkový tlak pro vstupní toky a jako statický tlak pro toky výstupní. Stejná interpretace bude použita v případě, že přívod či vývod obsahuje vír.

Použijete-li metriku Tlak na přívod i vývod, musí být vstupní tlak vyšší než výstupní.

Objemový průtok

Používá objemový průtok jako metriku toku. Zadejte hodnotu v poli Objemový průtok .

Hmotnostní průtok

Používá hmotnostní průtok jako metriku toku. Zadejte hodnotu v poli Hmotnostní průtok .

select_face_planar.png Plocha, na kterou se má aplikovat podmínka hranice přívodu. Nastaví plochu používanou jako hranici přívodu. SOLIDWORKS FloXpress si vyvolá počáteční výběr v pozdějších výpočtech. Šipky vycházející z plochy označují směr toku.

Teplota Nastaví teplotu vstupní kapaliny. Teplota může ovlivnit vlastnosti kapaliny.
SOLIDWORKS FloXpress nebere v potaz vlivy přenosu tepla v tělesech. SOLIDWORKS FloXpress vypočítá správné teplotní pole v dané kapalině, ale k zobrazení výsledku neexistuje žádná volba.