Příprava modelu na analýzu

Postup přípravy modelu na analýzu:

  1. Zprůhledněte geometrii modelu obklopující danou dutinu, aby byly vidět trajektorie toku při zobrazení výsledků. Vypněte Režim RealView a nastavte průhlednost.
  2. Zajistěte, abyste měli pouze jeden přívod a jeden vývod.
  3. Zavřete přívod a vývod víčky, jež musejí být plnými prvky, jako jsou vysunutí.

Příklad: Víčko

Dutina model nesmí mít žádné otevřené otvory. Vstupní a výstupní otvory musejí být uzavřeny pomocí víček.

Víčka musejí sestávat z plného prvku, jako je vysunutí. Povrchy nejsou platná víčka. Průměr víčka by měl odpovídat průměru otvoru.
Výstupní otvor sestavy bez víčka
Výstupní otvor sestavy s víčkem