Zobrazení výsledků

Když SOLIDWORKS FloXpress dokončí analýzu, lze přezkoumat trajektorie toku , což jsou proudnice mezi vstupním a výstupním otvorem. Trajektorie jsou ve všech bodech tečné k rychlosti toku.

Postup zobrazení výsledků:

Zadejte možnosti PropertyManager. Po nastavení kliknutím na zavřete FloXpress na uložíte výsledky.

Obrázek rychlosti

Trajektorie Zobrazí animovaný obrázek rychlosti daných trajektorií. V grafické ploše se zobrazí barevně rozlišený rozsah rychlostí v metrech za sekundu. Trajektorie jsou ve všech bodech barevně označeny podle hodnot rychlosti.

Animovat

Spustí animaci obrázku rychlosti. Vyberte Potrubí nebo Kuličky v části Nastavení obrázku.

Zastavit animaci

Zastaví animaci. Je možné změnit Nastavení obrázku a zobrazit jinou animaci.

Nastavení obrázků

  Přívod a Vývod Prezentuje způsob průtoku uvnitř dílu z pohledu přívodní či vývodní perspektivy.
Počet trajektorií  
Potrubí Reprezentuje trajektorie jako potrubí.
Kuličky Reprezentuje trajektorie jako kuličky.

Zpráva

Zachytit obrázek Uloží snímek průtokových trajektorií jako obrázek JPEG. Obrázky jsou automaticky ukládány do složky s názvem fxp1 umístěné ve stejné složce jako daný model.
  Vytvořit zprávu Vygeneruje zprávu Microsoft Word obsahující všechny informace o projektu, maximální hodnoty rychlosti toku a všechny pořízené obrázky. Uložte zprávu na zadané místo. Dané parametry, nazývané Cíle, se zobrazí jako střední či hmotnostně střední hodnoty v rámci objemu tekutiny nebo v rámci povrchu přívodu či vývodu.