Řešení modelu

Postup spuštění analýzy pro výpočet rychlosti toku:

  1. Klepněte na Vyřešit .
  2. Během analýzy lze klepnout na tyto možnosti:
    Pozastavit Pozastaví probíhající analýzu.
    Stop Zastaví analýzu a uloží její výsledky. Daný PropertyManager zůstane otevřen.
    Po dokončení analýzy dojde k automatickému otevření správce PropertyManager Zobrazení výsledků.