Routing Library Manager

Routing Library Manager obsahuje následující položky:

Průvodce součástí vyznačení trasy

Připravuje díl tak, že ho můžete použít ve vyznačení trasy. Při jeho přípravě můžete použít existující díl nebo vytvořit nový díl a použít správce.

Průvodce knihovnou kabelů/vodičů

Umožní vám vytvořit novou knihovnu, importovat knihovnu ve formátu Excel nebo otevřít existující knihovnu. Knihovna kabelů/vodičů je soubor .xml, který určuje atributy kabelů a vodičů, jako například velikost, barvu a popis. Knihovnu kabelů a vodičů budete potřebovat, pokud chcete trase přiřadit elektro atributy.

Průvodce knihovnou součástí

Umožní vám vytvořit novou knihovnu, importovat knihovnu ve formátu Excel nebo otevřít existující knihovnu. Knihovna součástí je soubor .xml, který určuje atributy elektrických součástí, jako například velikost, barvu a popis.

Průvodce knihovnou izolace

Umožní vám vytvořit novou knihovnu, importovat knihovnu ve formátu Excel nebo otevřít existující knihovnu. Knihovna izolací je soubor .xml, který určuje atributy izolací jako například tloušťku, balení a tvar.

Správce schématu značek

Umožňuje definici schémat značky pro trubky, zařízení nebo jiné tvarovky pro upřesnění pořadí, ve kterém se podznačky objeví ve značce. Není k dispozici v aplikaci SOLIDWORKS Connected

Umístění souboru vyznačení trasy a nastavení

Nastaví umístění souborů a možnosti pro entity vyznačení trasy.

Databáze potrubí a trubic

Zobrazí databázi konfigurace dílů; nezobrazí skutečné díly, které jsou načteny v knihovně vyznačení trasy. Je to charakteristický obrázek dílů v knihovně vyznačení trasy pouze pro potrubí a trubice (ne pro elektrické díly nebo vodiče). Není k dispozici v aplikaci SOLIDWORKS Connected