Přehled SOLIDWORKS Routing

Aplikace Routing je doplňkovým modulem aplikace SOLIDWORKS Premium. Pomocí funkce Routing (Vyznačení trasy) můžete vytvářet zvláštní typ podsestavy, který mezi součástmi vytvoří cestu z trubek, trubic, elektrických kabelů nebo rozvodů mezi součástmi.

Když vložíte určité součásti do sestavy, podsestava trasy je vytvořena automaticky. Na rozdíl od jiných typů podsestav nevytvoříte sestavu trasování ve svém vlastním okně a nevložíte ji potom jako součást do sestavy na nejvyšší úrovni.

Podsestavu trasy tvoří tři typy entit:
  • Součásti, tj. tvarovky a spojky včetně přírub, T spojek, elektrických spojek a svorek.
  • Díly trasy, mezi které patří trubky, trubice, vodiče, kabely a rozvody.
  • Prvek trasy, který zahrnuje 3D skicu osy průběhu trasy.