Skrýt obsah

PropertyManager Splajn

Chcete-li otevřít PropertyManager Splajn, proveďte jednu z následujících operací:

  • Vytvořte nový splajn. PropertyManager se zobrazí, když splajn dokončíte poklepáním.
  • Vyberte existující splajn.

Existující vazby

PM_relations_existing.gif Vazby Program zobrazí vztahy automaticky odvozené během skicování nebo ručně vytvořené pomocí možnosti Přidat vazby. Při výběru vztahu ze seznamu se v grafické ploše zvýrazní popis.
PM_information.gif Informace Zobrazí stav vybrané entity skici (Plně určená,, Podurčená a tak dále).

Přidat vazby

Vztahy je možné vytvářet mezi body splajnu, ovladači splajnu a vnějšími entitami skici. Výběr se objeví, pokud ve skice existuje odpovídající geometrie.

Tečný radiální směr je omezený:
horizontal_relations_spline_handles.gif

Možnosti

  Jako konstrukční Převede entitu na konstrukční geometrii.
  Zobrazit křivost Zobrazí se PropertyManager Měřítko křivosti a do splajnu budou přidány vrcholy křivosti.

spline_show_curvature_combs.gif

  Zachovat vnitřní spojitost Zachová interní zakřivení splajnu.

Není-li políčko Zachovat interní spojitost zaškrtnuto, zakřivení se rychle zmenšuje.

continuity_maintain_cleared.gif

Je-li políčko Zachovat interní spojitost zaškrtnuto, zakřivení se zmenšuje pomalu.

continuity_maintain_selected.gif

Následující možnosti jsou k dispozici pouze pro splajny s ovladači křivosti na každém konci. Výchozí nastavení je Základní.
  Zvýšený stupeň Zvýší nebo sníží stupeň splajnu. Stupně splajnu můžete také upravit přetažením ovládačů.
  Standard Zobrazí se, když poprvé vytvoříte splajn, nebo když je zrušen výběr pole Zvýšený stupeň.
spline_2point_standard.gif spline_2point_raised_degree.gif
Standard Zvýšený stupeň

Parametry

Zadejte jakoukoli příslušnou kombinaci následujících parametrů a definujte tak splajn, není-li omezen vztahy.

PM_Spline_Point.gif Číslo bodu splajnu Zvýrazní vybraný bod splajnu v grafické ploše.
PM_Start_X_Coordinate_Spline.gif Souřadnice X Určí souřadnici X bodu splajnu.
PM_Start_Y_Coordinate_Spline.gif Souřadnice Y Určí souřadnici Y bodu splajnu.
PM_Radius_of_curvature.gif Poloměr křivosti Ovládá poloměr křivosti v jednotlivých bodech splajnu. Poloměr křivosti se zobrazí jen tehdy, pokud na panelu nástrojů pro splajny nebo v místní nabídce zvolíte možnost Přidat kontrolu křivostiTool_Add_Curvature_Control_Spline_Tools.gif a přidáte ke splajnu ukazatel křivosti.
PM_Curvature.gif Křivost Zobrazí stupeň křivosti v bodě, kde byla přidána kontrola křivosti. Křivost je zobrazena jen když do splajnu přidáte bod křivosti.
PM_Tangent_Magnitude_1.gif Tečné zatížení 1 Ovládá levý vektor tečnosti změnou stupně křivosti splajnu v bodu splajnu.
PM_Tangent_Magnitude_2.gif Tečné zatížení 2 Ovládá pravý vektor tečnosti změnou stupně křivosti splajnu v bodu splajnu.
PM_Tangent_Radial_Direction.gif Směr tečnosti Ovládá vektor tečnosti změnou stupně sklonu splajnu vzhledem k ose X, Y nebo Z.
PM_Tangent_Polar_Direction.gif Směr polární tečnosti Ovládá výškový úhel tečného vektoru vzhledem k rovině umístěné v bodě kolmém k bodu splajnu.
Zároveň můžete kótovat k ovladačům splajnu.
  Upravit tečnost Umožňuje ovládání splajnu pomocí Tečného zatížení a Směru radiální tečnosti.
  Obnovit tento ovladač Vrátí vybraný ovladač splajnu do původního stavu.
  Obnovit všechny ovladače Vrátí všechny ovladače splajnů do původního stavu.
  Uvolnit splajn Když naskicujete splajn a zobrazíte polygon, můžete přetáhnutím kteréhokoliv uzlu polygonu změnit jeho tvar. Pokud po přetažení není splajn hladký, vyberte ho, aby se zobrazil PropertyManager a klepněte na Uvolnit splajn v poli Parametry, čímž se změní parametry splajnu a vyhladí se jeho tvar. Příkaz Uvolnit splajn se zobrazí znovu, pokud přetáhnete kterýkoliv uzel na polygonu.
  Poměrný Zachová tvar splajnu, pokud přetáhněte koncový bod; celý splajn upraví velikost tak, že zůstanou zachovány poměry.


Vyjádřete svůj názor na toto téma

SOLIDWORKS uvítá vaše názory ohledně prezentace, přesnosti a obsahu dokumentace. Pomocí níže uvedeného formuláře zašlete komentáře a doporučení k tomuto tématu přímo dokumentačnímu týmu. Dokumentační tým nebude odpovídat na otázky související s technickou podporou. Klepnutím zde získáte informace o technické podpoře.

* Povinné

 
*Email:  
Předmět:   Váš názor na témata nápovědy
Stránka:   PropertyManager Splajn
*Komentář:  
*   Prohlašuji, že jsem si přečetl/a a souhlasím se zásadami ochrany osobních údajů, podle kterých bude společnost Dassault Systèmes zpracovávat moje osobní údaje

Tisk tématu

Zvolte rozsah, který se má tisknout:
x

Zjistili jsme, že používáte starší verzi prohlížeče než je Internet Explorer 7. Pro optimální zobrazení vám doporučujeme, aby jste upgradovali na Internet Explorer 7 nebo novější.

 Příště tuto zprávu nezobrazovat
x

Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2015 SP05

Chcete-li vypnout webovou nápovědu v rámci SOLIDWORKS a raději používat místní nápovědu, klikněte na Nápověda > Použít SOLIDWORKS nápovědu na webu.

Problémy s uživatelským rozhraním a vyhledáváním v nápovědě na webu nahlaste zástupci místní technické podpory. Zašlete váš názor na individuální témata nápovědy prostřednictvím odkazu “Váš názor na toto téma” na každé straně.