Używanie narzędzi tnących

Możemy użyć operacji dla utworzenia wycięcia modelu bryłowego. Model może być pojedynczą częścią lub częścią wieloobiektową.

Aby przeciąć model bryłowy używając któregokolwiek z tych narzędzi, należy:

 1. Wyświetlić bazowy model, który chcemy przeciąć.
  cutting_tools_before.gif
 2. Utworzyć szkice w oparciu o operację do użycia jako narzędzie tnące.
  Operacja, którą wybrano, zależy od modelu bazowego i kształtu, jaki ma być utworzony. Narzędzia tnące na pasku narzędzi Operacje to:
  Tool_Extruded_Cut_Features.gif Wyciągnięcie wycięcia Tool_Boundary_Cut_Features.gif Wycięcie według granicy
  Tool_Revolved_Cut_Features.gif Wycięcie przez obrót tool_Thickened_Cut_Features.gif Pogrubione wycięcie
  Tool_Swept_Cut_Features.gif Wycięcie przez wyciągnięcia po ścieżce Tool_Cut_With_Surface_Features.gif Cięcie powierzchnią
  Tool_Lofted_Cut_Features.gif Wycięcie przez wyciągnięcie po profilach    
  Można również wyciąć materiał za pomocą wyciągnięcia po ścieżce bryły, czyli wyciągnięcie wzdłuż ścieżki obiektu narzędzia.
 3. Należy użyć operacji, aby przeciąć model bazowy.
  cutting_tools_extrude01.gif cutting_tools_extrude02.gif
  Wyciągnięcie wycięcia
  cutting_tools_revolve01.gif cutting_tools_revolve02.gif
  Wycięcie przez obrót
  cutting_tools_sweep01.gif cutting_tools_sweep02.gif
  Wycięcie przez wyciągnięcia po ścieżce
  cutting_tools_loft01.gif cutting_tools_loft02.gif
  Wyciągnięcie po profilach lub Granica
  cutting_tools_lthicken01.gif cutting_tools_lthicken02.gif
  Pogrubione wycięcie
  cutting_tools_surface01.gif cutting_tools_surface02.gif
  Cięcie powierzchnią