Powierzchnie

Powierzchnie są typem geometrii, który możemy użyć do tworzenia operacji brył. Narzędzia powierzchni są dostępne na pasku narzędzi Powierzchnie.

Powierzchnie możemy używać na następujące sposoby:
  • Wybrać krawędzie i wierzchołki powierzchni celem użycia jako ścieżka i krzywa prowadząca w wyciągnięciu po ścieżce.
  • Utworzyć operację bryły lub wycięcia poprzez pogrubienie powierzchni.
  • Wyciągnąć operację bryły lub wycięcia ze statusem końca Do powierzchni lub Odsunięte od powierzchni.
  • Utworzyć operację bryły poprzez pogrubienie powierzchni, które zostały połączone w zamkniętą objętość.
  • Zastąpić ścianę powierzchnią