Żebra

Żebro jest specjalnym typem operacji wyciągniętej, utworzonym z naszkicowanych otwartych lub zamkniętych naszkicowanych konturów. Dodaje ono materiał o określonej grubości w określonym kierunku pomiędzy konturem a istniejącą częścią. Tworzymy żebro używając pojedynczego szkicu lub wielu szkiców. Można również utworzyć żebra z pochyleniem lub wybrać kontur odniesienia do pochylenia.

Na przykład: Operacja żebra z pochyleniem konturu odniesienia

Na przykład: Szkice operacji żebra