Swobodne formowanie

Operacja swobodnego formowania modyfikuje ściany obiektów bryłowych lub powierzchniowych. W danej chwili można modyfikować tylko jedną ścianę, która może mieć dowolną liczbę boków. Projektanci posiadają bezpośrednią, interaktywną kontrolę nad deformacjami poprzez utworzenie krzywych kontroli i punktów kontrolnych, a następnie naciskanie i pociąganie punktów kontrolnych w celu zmodyfikowania ściany. Aby powiązać kierunek naciskania i pociągania, należy użyć triady.

Można utworzyć ścianę o czterech bokach wykonując rzutowanie szkicu z wykorzystaniem linii podziałowych na dowolną ścianę. Im ściana jest bardziej zbliżona do prostokąta, bym bardziej symetryczne są wyniki. Funkcja ta jest szczególnie użyteczna przy stosowaniu swobodnego formowania do wygładzania zmarszczek na powierzchniach.

Swobodne formowanie pozwala na bardziej bezpośrednią kontrolę w porównaniu z operacjami deformacji. Swobodne formowanie zaspokaja potrzeby projektantów produktów konsumenckich, stosujących krzywizny we wzornictwie.

Operacje swobodnego formowania nie wpływają na topologię modelu, ponieważ nie tworzą dodatkowych ścian.
Uchwyt wędki - bez rękojeści Rękojeść utworzona przy użyciu operacji swobodnego formowania.