Linie podziałowe

Narzędzie Linie podziałowe tool_Split_Line_Curves.gif dokonuje rzutowania elementu (szkic, bryła, powierzchnia, ściana, płaszczyzna lub splajn powierzchniowy) na powierzchnie lub ściany zakrzywione lub planarne. Wybrana ściana jest podzielona na wiele oddzielnych ścian. Można podzielić krzywe na wielu obiektach przy użyciu jednego polecenia.

Można utworzyć następujące linie podziałowe:

Rzut Rzutuje szkic na powierzchnię. Można utworzyć szyk linii podziałowych, które zostały utworzone przy użyciu rzutów krzywych.
  Ref_geom_split_line_projection1.gif
  Ref_geom_split_line_projection2.gif
  Można utworzyć linie podziałowe przy użyciu naszkicowanego tekstu. Jest to użyteczne przy tworzeniu takich elementów jak kalkomanie.
SplitLine_SketchedTxt_wn2010.gif
Sylwetka Tworzy linię podziałową na części cylindrycznej.
  Ref_geom_split_line_silhouette1.gif
  Ref_geom_split_line_silhouette2.gif
Przecięcie Dzieli ściany używając przecinającej bryły, powierzchni, ściany, płaszczyzny lub splajnu.
  split_line_before.gif
  split_line_after.gif
Kiedy tworzymy linię podziałową z otwartym profilem, szkic musi pokrywać co najmniej dwie krawędzie modelu.