Pochylenia

Pochylenie zwęża wybrane ściany w modelu poprzez użycie podanego kąta.

Jednym z zastosowań jest ułatwienie wyjmowania odlewanej części z formy. Można wstawić pochylenie do istniejącej części lub dokonać pochylenia w trakcie wyciągania operacji. Pochylenie możemy zastosować dla modeli bryłowych i powierzchniowych.

Kąt pochylenia można również zastosować jako część wyciągnięcia bazy, dodania lub wycięcia.

Można określić następujące typy pochyleń:

  • Płaszczyzna neutralna. Można utworzyć pochylenia płaszczyzn neutralnych ręcznie lub przy użyciu DraftXpert Pochyleń.
  • Linia neutralna
  • Pochylenie ze stopniem

Aby utworzyć pochylenie ściany modelu, należy:

  1. Kliknąć Pochylenie (pasek narzędzi Operacje) lub Wstaw > Operacje > Pochylenie.
  2. Ustawić opcje w menedżerze właściwości PropertyManager.
    Kliknąć przycisk Szczegółowy podgląd , aby wyświetlić podgląd pochylenia.
  3. Kliknąć OK PM_OK.gif.