Skrýt obsah

Rozdíly mezi 2D a 3D skicováním

U 2D skicování se veškerá geometrie promítá na rovinu, kterou si vyberete pro skicování. Z obrysových hran se stanou rovinné entity, takže se při určitých úhlech zaoblení a válce mohou jevit jako oblouky a čáry.

Ačkoli se nedíváte kolmo na rovinu skici, můžete v následující skice vnímat, jak se model promítá na rovinu skici.
3D_and_2D_Sketching_01.gif
Ve 2D skice se geometrie modelu promítá na rovinu skici tímto způsobem.

V následující skice je červeně označená 3D skica (vytvořená na jedné z hran zkosení) hranou modelu, která není rovnoběžná na rovinu 2D skici. Červeně znázorněná 2D skica je projekcí 3D skici.
3D_and_2D_Sketching_02.gif

Ve 2D skice můžete načrtnout čáru, která bude kolmá na ostatní čáry a přidat k ní koncové body, které budou sjednocené. Pojmy "rovnoběžný" a "sjednocený" se však vztahují k promítnuté hraně, a nikoli ke skutečné hraně. Tuto podmínku znázorňuje modře vyznačená 2D skica. Konec čáry není stejnolehlý se skutečnou hranou modelu a čára s ní není ani rovnoběžná.
3D_and_2D_Sketching_parallel_01.gif
3D_and_2D_Sketching_parallel_02.gif
Ve 3D skicování takovéto projekce neexistují. Pokud přidáte k červené 3D skice rovnoběžný vztah, bude rovnoběžný i ve 3D prostoru.
U 3D skic s vloženými obrysy můžete vybrat vnitřní hranice, ale jejich profily nebudou odebrány z celkového vysunutí, jak je tomu u 2D skic.


Vyjádřete svůj názor na toto téma

SOLIDWORKS uvítá vaše názory ohledně prezentace, přesnosti a obsahu dokumentace. Pomocí níže uvedeného formuláře zašlete komentáře a doporučení k tomuto tématu přímo dokumentačnímu týmu. Dokumentační tým nebude odpovídat na otázky související s technickou podporou. Klepnutím zde získáte informace o technické podpoře.

* Povinné

 
*Email:  
Předmět:   Váš názor na témata nápovědy
Stránka:   Rozdíly mezi 2D a 3D skicováním
*Komentář:  
*   Prohlašuji, že jsem si přečetl/a a souhlasím se zásadami ochrany osobních údajů, podle kterých bude společnost Dassault Systèmes zpracovávat moje osobní údaje

Tisk tématu

Zvolte rozsah, který se má tisknout:
x

Zjistili jsme, že používáte starší verzi prohlížeče než je Internet Explorer 7. Pro optimální zobrazení vám doporučujeme, aby jste upgradovali na Internet Explorer 7 nebo novější.

 Příště tuto zprávu nezobrazovat
x

Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2015 SP05

Chcete-li vypnout webovou nápovědu v rámci SOLIDWORKS a raději používat místní nápovědu, klikněte na Nápověda > Použít SOLIDWORKS nápovědu na webu.

Problémy s uživatelským rozhraním a vyhledáváním v nápovědě na webu nahlaste zástupci místní technické podpory. Zašlete váš názor na individuální témata nápovědy prostřednictvím odkazu “Váš názor na toto téma” na každé straně.