Skrýt obsah

Vztahy skici ve 3D skicách

Mnoho vztahů dostupných ve 2D skicách je k dispozici i pro 3D skici.

Další vztahy skici podporující 3D skicování zahrnují:
 • Kolmé vztahy čáry procházející bodem na povrchu.
 • Vztahy mezi entitami 3D skici vytvořenými na jedné rovině skici a 3D entitami vytvořenými na jiných rovinách skici.
 • Symetrické vazby podle čáry mezi 3D skicami vytvořené na stejné rovině.
  symmetric-relation_2D_on_3D_plane01.gif symmetric-relation_2D_on_3D_plane02.gif
  Žádné vazby Symetrické vazby
 • Vazby na ovladače splajnu jako například podél osy nebo mezi ovladači.
  relations_along_axis_3D.gif
  Zvýrazněná vazba podél osy X
 • Vztahy středového bodu.
 • Stejné vazby.
 • Tečné vazby nebo vazby stejného zakřivení mezi plochami a splajny.
 • Vztahy mezi obloukem a ostatními entitami skici.
 • Vztahy mezi soustřednými, tečnými nebo shodnými oblouky.
 • Kolmice použitá mezi čárou a rovinou, nebo mezi dvěma body a rovinou.
  Ve 3D skice můžete skicovat entity podél globálních os X, Y nebo Z.
  relations_01.gif relations_02.gif relations_03.gif
  Oblouk s kolmou čarou vytvořený na kolmých rovinách Oblouk s tečnou čarou a čarou kolmou na středový bod mezi dvěma entitami Shodné oblouky vytvořené na kolmých rovinách
 • Soustředné a kolmé vztahy mezi kuželem a čárou 3D skici.
  constraints_3D_line_cone_01.gif constraints_3D_line_cone_02.gif constraints_3D_line_cone_03.gif
  Kuželová entita a čára 3D skici Soustředné vztahy mezi entitami Kolmé vztahy mezi entitami


Vyjádřete svůj názor na toto téma

SOLIDWORKS uvítá vaše názory ohledně prezentace, přesnosti a obsahu dokumentace. Pomocí níže uvedeného formuláře zašlete komentáře a doporučení k tomuto tématu přímo dokumentačnímu týmu. Dokumentační tým nebude odpovídat na otázky související s technickou podporou. Klepnutím zde získáte informace o technické podpoře.

* Povinné

 
*Email:  
Předmět:   Váš názor na témata nápovědy
Stránka:   Vztahy skici ve 3D skicách
*Komentář:  
*   Prohlašuji, že jsem si přečetl/a a souhlasím se zásadami ochrany osobních údajů, podle kterých bude společnost Dassault Systèmes zpracovávat moje osobní údaje

Tisk tématu

Zvolte rozsah, který se má tisknout:
x

Zjistili jsme, že používáte starší verzi prohlížeče než je Internet Explorer 7. Pro optimální zobrazení vám doporučujeme, aby jste upgradovali na Internet Explorer 7 nebo novější.

 Příště tuto zprávu nezobrazovat
x

Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2015 SP05

Chcete-li vypnout webovou nápovědu v rámci SOLIDWORKS a raději používat místní nápovědu, klikněte na Nápověda > Použít SOLIDWORKS nápovědu na webu.

Problémy s uživatelským rozhraním a vyhledáváním v nápovědě na webu nahlaste zástupci místní technické podpory. Zašlete váš názor na individuální témata nápovědy prostřednictvím odkazu “Váš názor na toto téma” na každé straně.