Szyki i odbicia lustrzane komponentów

Szyki komponentów w złożeniach można utworzyć na kilka sposobów.

  • Można utworzyć lokalny liniowy lub kołowy szyk komponentów.
  • Oprócz operacji można teraz użyć komponentu do sterowania szyku opartego na szyku. Komponent może występować w tym samym złożeniu lub w obrębie podzespołu. Komponent może być również zależny od szyku na poziomie złożenia np. serii liniowej, kołowej lub kreatora otworów, albo szyku opartego na operacji.
  • Można również tworzyć oparte na krzywej lub oparte na szkicu szyki komponentów.
Aby przełączyć widoczność lub stan wygaszenia wszystkich komponentów w szyku, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy operację szyku w drzewie operacji FeatureManager i wybrać Ukryj komponenty, Pokaż komponenty, Wygaś, Przywróć lub Wyizoluj.

Szyk komponentów można rozłożyć, aby jego komponenty stały się niezależne. Jedną z korzyści tego rozwiązania jest to, że możemy indywidualnie przenosić i obracać komponenty, które występowały w szyku. Wadą jest to, że nie można ukryć i wygasić wszystkich komponentów w szyku, ponieważ operacja szyku już nie występuje.