Edytowanie komponentów złożenia

Komponent złożenia można otworzyć w oddzielnym oknie, aby dokonać w nim zmian. Po powrocie do okna złożenia należy przebudować złożenie w celu zastosowania zmian.

Komponenty można również edytować w kontekście złożenia. Patrz Edycja części w złożeniu.

Aby edytować komponent złożenia w odrębnym oknie, należy:

 1. Otworzyć okno złożenia i wykonać jedną z następujących czynności:
  • W drzewie operacji FeatureManager kliknąć komponent lub kliknąć go prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknąć Otwórz część lub Otwórz złożenie .
  • W obszarze graficznym:
   • Kliknąć część lub kliknąć ją prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknąć Otwórz część .
   • Kliknąć prawym przyciskiem myszy podzbiór, kliknąć Wybierz podzespół i kliknąć Otwórz złożenie .
  Komponent zostanie otwarty w oddzielnym oknie.
 2. W oknie komponentu dokonać odpowiednich zmian komponentu.
 3. Zapisać i zamknąć komponent.
  Ponownie zostanie wyświetlone okno złożenia. Pojawi się monit o przebudowanie złożenia.