Nieaktualne złożenie

Po przełączeniu się do okna złożenia po edycji komponentu w oddzielnym oknie kilka sytuacji może spowodować pominięcie przebudowy złożenia.

Przeważnie przełączenie się do okna złożenia spowoduje wyświetlenie komunikatu z pytaniem, czy ma zostać wykonana ponowna przebudowa. Po kliknięciu przycisku Nie ponowna przebudowa zostanie wstrzymana.

Jeśli komunikat nie pojawi się, a przebudowa zostanie pominięta, powodem może być:
  • Uprzednio w oknie z komunikatem została wybrana opcja Nie wyświetlaj ponownie. Po przełączeniu się do okna złożenia wybrana opcja (Tak lub Nie) zostanie automatycznie zastosowana. W przypadku kliknięcia przycisku Nie ponowna przebudowa zostanie pominięta.
  • Złożenie znajduje się w trybie dużego złożenia i została wybrana opcja Nie przebudowuj po przełączeniu się do okna złożenia. Przebudowanie złożenia zostanie pominięte nawet przy wybranej wcześniej opcji Nie pokazuj ponownie i kliknięciu przycisku Tak (aby wykonać przebudowę).

Gdy przebudowa zostanie pominięta, na ikonie Przebuduj (pasek narzędzi Standard) pojawi się wykrzyknik, a w etykietce narzędzia będzie widoczny komunikat Nieaktualne złożenie.

Aby przebudować złożenie, należy:

Kliknąć Przebuduj (pasek narzędzi Standard) lub Edycja > Przebuduj.