Usuwanie komponentów ze złożenia

Aby usunąć komponent ze złożenia, należy:

  1. Kliknąć komponent w obszarze graficznym lub w drzewie operacji FeatureManager.
  2. Nacisnąć klawisz Delete, kliknąć Edycja > Usuń, bądź kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać Usuń.
  3. Kliknąć Tak, aby potwierdzić usunięcie.
    Dany komponent i wszelkie jego zależne elementy (wiązania, szyki komponentów, kroki rozstrzelenia, itp.) zostaną usunięte.