Dodawanie komponentów do złożenia

Gdy komponent (w postaci indywidualnej części bądź podzespołu) jest umieszczany w złożeniu, następuje połączenie pliku komponentu z plikiem złożenia. Komponent pojawia się w złożeniu, a dane komponentu pozostają w pliku źródłowym komponentu. Wszelkie zmiany dokonane w pliku komponentu powodują aktualizację złożenia.

Istnieje wiele metod dodawania komponentów do nowego lub istniejącego złożenia.