Przenoszenie i obracanie komponentów

Menedżer właściwości PropertyManager Przenieś/Obróć komponent umożliwia przenoszenie i obracanie komponentów, dodawanie wiązań SmartMates, wykrywanie kolizji i dynamicznych prześwitów oraz realistyczne wyświetlanie ruchu komponentów złożenia.