Zmienianie nazw komponentów

Nazwy plików komponentów można zmieniać bezpośrednio z drzewa operacji FeatureManager. Można również określić alternatywną nazwę komponentu bez zmieniania nazwy pliku.