Tworzenie złożenia z części

Aby utworzyć złożenie z części, należy:

  1. Kliknąć Utwórz złożenie z części/złożenia (pasek narzędzi Standard) lub Plik > Utwórz złożenie z części.
    Otwarte zostanie złożenie z aktywnym menedżerem właściwości PropertyManager Wstaw komponent.
  2. Kliknąć w obszarze graficznym, aby dodać część do złożenia.
    SOLIDWORKS unieruchamia pierwszy komponent.