Ustawianie komponentów w złożeniu

Gdy komponent znajdzie się już w złożeniu, można go przenosić, obracać lub unieruchomić jego lokalizację. Jest to użyteczne przy zgrubnym ustawianiu komponentów w złożeniu. Można następnie precyzyjnie ustawić komponenty używając relacji wiązań.