Wybieranie komponentów

Oprócz domyślnej metody wybierania (kliknięcia elementu w obszarze graficznym lub w drzewie operacji FeatureManager), dostępnych jest wiele innych narzędzi wybierania komponentów w złożeniach.