Monit o przebudowanie

Gdy po dokonaniu edycji komponentu w oddzielnym oknie użytkownik przełączy się z powrotem do okna złożenia, pojawi się monit o przebudowanie tego złożenia.

Wybrać Tak lub Nie. Opcjonalnie można wybrać Nie pokazuj ponownie.

Tak Przebudowanie złożenia z uwzględnieniem zmian dokonanych w komponencie.
Nie Pominięcie przebudowy złożenia.

Jeśli przebudowa zostanie pominięta, pojawi się żółty trójkąt ostrzegawczy na przycisku Przebuduj (pasek narzędzi Standard), a etykietka narzędzia będzie zawierać informację Złożenie nieaktualne.

Nie pokazuj ponownie Wygasza komunikat. Po kolejnym dokonaniu edycji komponentu w oddzielnym oknie i ponownym przełączeniu z powrotem do okna złożenia monit nie pojawi się i będzie stosowane ustawienie wybrane teraz (Tak lub Nie).
Na koniec można wybrać:

Zawsze wymagaj przebudowania

Wybrać kolejno Tak i Nie pokazuj ponownie.

Nigdy nie wymagaj przebudowania

Wybrać kolejno Nie i Nie pokazuj ponownie.

Aby przywrócić wygaszony komunikat, kliknąć Narzędzia > Opcje > Opcje systemu > Komunikaty/Błędy/Ostrzeżenia i w obszarze Odrzucone komunikaty wybrać komunikat, który ma zostać przywrócony.

Pomijanie przebudowań tylko w dużych złożeniach.

Ponieważ przebudowanie dużego złożenia może być czasochłonne, warto wziąć pod uwagę jego przełożenie na inny okres. Złożenia w trybie dużego złożenia mają opcję systemową umożliwiającą automatyczne pominięcie przebudowy przy przełączaniu się do złożenia po edycji komponentu w oddzielnym oknie.

Aby skonfigurować tę opcję:

  1. Kliknąć Opcje Tool_Options_Standard.gif lub Narzędzia > Opcje.
  2. Na karcie Opcje systemu, kliknąć Złożenia.
  3. W obszarze Kiedy aktywny jest Tryb dużego złożenia wybrać Nie dokonywać przebudowy przy przełączeniu do okna złożenia.
  4. Kliknąć OK.
    W przypadku złożeń w trybie dużego złożenia: gdy po dokonaniu edycji komponentu w oddzielnym oknie użytkownik przełączy się z powrotem do okna złożenia, nie pojawi się żaden komunikat. Przebudowanie złożenia zostanie pominięte nawet przy wybranej wcześniej opcji Nie pokazuj ponownie i kliknięciu przycisku Tak (aby wykonać przebudowę). Jako przypomnienie o niewprowadzeniu zmian do komponentu przy poleceniu Przebuduj (pasek narzędzi Standard) będzie widoczny żółty trójkąt.

    Przebudowę można wykonać w dogodniejszym czasie, klikając przycisk Przebuduj (pasek narzędzi Standard) lub polecenie Edytuj > Przebuduj.