Okno dialogowe z pytaniem, czy zachować czy odrzucić zmiany komponentu

Gdy plik złożenia jest otwarty, a plik komponentu został zamknięty bez zapisania zmian, zmiany komponentu można zachować lub odrzucić w pliku złożenia.

Załóżmy na przykład, że mamy otwarte złożenie w jednym oknie. Jeden z komponentów złożenia otwarto w oddzielnym oknie i dokonano jego zmian. W trakcie zamykania pliku komponentu i wystąpienia monitu o zapisanie zmian, kliknięto przycisk Nie. Ponieważ komponent ten jest nadal otwarty w innym oknie (okno złożenia), zmiany dokonane w komponencie nadal pojawiają się w tym oknie. Pojawia się okno dialogowe z monitem, czy zachować lub odrzucić zmiany dokonane w oknie złożenia.

Należy kliknąć jedną z poniższych możliwości:

Utrzymaj zmiany w złożeniu Zachowuje zmiany w pliku złożenia, nawet jeśli nie zostały zapisane w pliku komponentu. Opcji Tak należy użyć na przykład wtedy, kiedy zachodzi potrzeba wprowadzenia dalszych zmian w komponencie, ale mają one pozostać w kontekście złożenia.
Po zapisaniu pliku złożenia zmiany w komponencie są zapisywane w pliku komponentu.
Odrzuć zmiany w złożeniu Powoduje ponowne załadowanie niezmienionego pliku komponentu do pliku złożenia, w związku z czym zmiany nie są już wyświetlane w złożeniu.
Anuluj Zachowuje otwarty plik komponentu, dzięki czemu można wprowadzić inne zmiany lub zapisać plik.