Komunikat błędu - Błędy skorupy

Komunikaty o ewentualnych błędach

  • Operacja skorupy nie powiodła się. Jedna ze ścian może być odsunięta do przylegającej ściany, mała ściana może musieć być wyeliminowana lub jedna ze ścian musi mieć promień krzywizny mniejszy niż grubość skorupy. Użyć opcji Narzędzia > Oceń > Sprawdź , aby znaleźć minimalny promień krzywizny na odpowiedniej ścianie. Jeśli możliwe, wyeliminuj niezamierzone małe ściany i krawędzie.
  • Wartość grubości jest większa niż minimalny promień krzywizny. Operacja skorupy może się powieść ale może dać niepożądane rezultaty takie jak błędna geometria. Aby znaleźć minimalny promień krzywizny, należy użyć opcji Narzędzia > Oceń > Sprawdź.

Możliwe przyczyny takich komunikatów o błędach

Wyjątki pozwalają na powodzenie części błędów skorupy. Patrz Wyjątki skorupy.
Przykłady błędów skorupy

Odsunięcie ściany do przylegających ścian.

Operacja skorupy nie udaje się z grubością ustawioną na 1mm. Grubość modelu w pokazanym punkcie jest mniejsza niż 1mm. Wewnętrzna ściana zostaje odsunięta przez ścianę zewnętrzną na wylot.

Grubość skorupy przekracza minimalny promień krzywizny.

Operacja skorupy nie udaje się ponieważ ustawienie grubości skorupy przekracza minimalny promień krzywizny dla modelu.

Niektóre powierzchnie trójboczne nie tworzą prawidłowych skorup ze względu na problemy w rozwiązywaniu skorup na wierzchołkach.

Operacje skorupy mogą się nie powieść kiedy wycięcia przez wyciągnięcie po ścieżce używające istniejącej krawędzi modelu tworzą małe ściany wzdłuż powstałej krawędzi.

Możliwe rozwiązania i porady

Możliwe rozwiązania:

  • Należy zmniejszyć grubość skorupy tak, aby nie nastąpiło odsunięcie do przylegających ścian ani nie przekraczało minimalnego promienia krzywizny. Aby znaleźć minimalny promień krzywizny, należy użyć narzędzia Sprawdź na pasku narzędzi Narzędzia.
  • Dodać operację wyciagnięcia pokrywającą obszar gdzie skorupa jest odsunięta przez ścianę zewnętrzną na wylot. Odtworzyć skorupę usuwając wszystkie ściany operacji wyciągnięcia plus wszelkie ściany modelu.
  • Usunąć niezamierzone małe ściany i krawędzie.
  • Użyć narzędzia Odsunięcie powierzchni na pasku narzędzi Powierzchnie, aby odsunąć powierzchnie, w których chcemy utworzyć skorupy. Jeżeli możemy odsunąć powierzchnie możemy utworzyć w nich skorupę. W większości przypadków odsunięcie powierzchni testuje minimalną krzywiznę.
  • Wyciąć obszary modelu, aby sprecyzować problematyczny obszar.
  • Pracować z wygaszoną operacją skorupy. Tworzenie skorupy skomplikowanych części wymaga czasu. Wygaszenie operacji skorupy pozwala na dodanie i usunięcie ścian ze skorupy bez jej regenerowania. Możemy pracować z wygaszoną skorupą jeżeli wiemy że nie uda się ona ale musimy pracować na innych operacjach rodzica. Możemy przywrócić skorupę kiedy naprawimy błędy operacji rodzica.