Komunikat błędu - Konflikty elementu

Komunikaty o ewentualnych błędach

 • Szkic jest w konflikcie. Należy rozważyć usunięcie niektórych przedefiniowujących wymiarów lub relacji.

Możliwe przyczyny takich komunikatów o błędach

Wymiary lub relacje są w sprzeczności lub są niepotrzebne. Podczas wstawiania wymiarów, z założenia są to wymiary sterujące.

Przykład przedefiniowanego wymiaru

Przedefiniowane relacje wyświetlają przedefiniowujące elementy szkicu i odniesienia relacji w kolorze żółtym.

Przedefiniowane wymiary wyświetlane są w kolorze żółtym.

Możliwe rozwiązanie:

Szkic naprawiony poprzez usunięcie zbędnego wymiaru 90°.

W celu naprawienia szkicu można również usunąć zbędną relację pionową lub poziomą.

Możliwe rozwiązania

Należy rozpocząć od naprawienia pierwszej błędnej operacji w drzewie operacji FeatureManager, a następnie przechodząc w dół, usuwać kolejne błędy. Przedefiniowane wymiary i relacje wyświetlane są innym kolorem niż rozwiązane elementy szkicu.

 • SketchXpert Szkiców. Generuje listę przyczyn przedefiniowania szkiców. Lista jest zorganizowana w Zestawy rozwiązań. Narzędzie to pozwala usunąć zestaw rozwiązań dla przedefiniowanych wymiarów lub zbędnych relacji bez negatywnego wpływu na intencję projektu.
 • Wymiary. Istnieją dwa powszechnie stosowane sposoby naprawienia przedefiniowujących wymiarów.
  • Usunąć przedefiniowujący wymiar w obszarze graficznym.
  • Kliknąć prawym przyciskiem myszy przedefiniowujący wymiar w obszarze graficznym i wybrać Właściwości. Wybrać Zależny, a następnie kliknąć OK.
  • Podczas dodawania wymiaru przedefiniowującego szkic, pojawi się okno dialogowe Zmień wymiar na zależny. Aby nadal wyświetlać wymiar, który przedefiniowuje szkic, należy wybrać Zmień ten wymiar na zależny, a następnie kliknąć OK w celu uczynienia go wymiarem zależnym, który nie przedefiniowuje szkicu.
 • Relacje. Istnieją dwa często stosowane sposoby naprawienia przedefiniowujących relacji.
  • Wybrać symbol relacji w obszarze graficznym i nacisnąć klawisz Delete.
  • Wybrać przedefiniowujący element w obszarze graficznym, aby wyświetlić jego relacje w menedżerze właściwości PropertyManager. Usunąć przedefiniowującą relację w menedżerze właściwości PropertyManager.
 • Kliknąć przycisk Wyświetlaj/Usuń relacje na pasku narzędzi Wymiary/Relacje lub kliknąć Narzędzia > Relacje > Wyświetlaj/Usuń . Użyć menedżera właściwości PropertyManager Wyświetlaj/usuń relacje, aby wyświetlić wszystkie przedefiniowujące elementy jednocześnie, a następnie zdecydować, które z nich usunąć.