Wygaszanie i przywracanie komunikatów systemowych

Często pojawiające się komunikaty można wygasić, jeżeli wiadomo, że zawsze będzie wybierana odpowiedź domyślna. Komunikaty, które zostały wygaszone, można przywrócić.

Na przykład jeśli wygodniejsza jest praca ze szkicami z wymiarami zależnymi, można wygasić pole komunikatu Zmienić wymiar na zależny?, zaznaczając opcję Nie pytaj ponownie po wyświetleniu komunikatu. Komunikat nie będzie już wyświetlany po przedefiniowaniu szkicu.

Aby przywrócić wygaszony komunikat, należy:

  1. Kliknąć Opcje lub wybrać Narzędzia > Opcje.
  2. Na karcie Opcje systemu należy kliknąć Komunikaty/Błędy/Ostrzeżenia.
  3. W opcji Odrzucone komunikaty wybrać komunikaty do przywrócenia.
  4. Kliknąć OK.