Komunikat błędu - Nieaktualna geometria

Komunikaty o ewentualnych błędach

 • Ten szkic zawiera wymiary lub relacje do geometrii modelu, która już nie istnieje. Należy rozważyć:
  • Usunięcie nieaktualnych elementów szkicu (wyświetlanych linią przerywaną w kolorze elementów nieaktualnych)
  • Poddanie modelu edycji celem przywrócenia brakującej geometrii modelu

Możliwe przyczyny takich komunikatów o błędach

Wymiary lub relacje odnoszą się do elementu, który już nie istnieje lub nie jest przywrócony do pełnej pamięci.

Przykład nieaktualnego wymiaru

Nieaktualny wymiar

Możliwe rozwiązanie:

Wymiar naprawiony poprzez przeciągnięcie.

Przykład nieaktualnej relacji

Nieaktualna relacja

Możliwe rozwiązanie:

Relacja naprawiona przez narzędzie Wyświetlaj/usuń relacje .

Możliwe rozwiązania

Należy rozpocząć od naprawienia pierwszej błędnej operacji w drzewie operacji FeatureManager, a następnie przechodząc w dół, usuwać kolejne błędy. Nieaktualne wymiary i relacje wyświetlane są innym kolorem (domyślnie: brązowy) niż elementy szkicu w pełnej pamięci.

Aby ustawić kolor dla wymiarów nieaktualnych, kliknąć Narzędzia > Opcje > Opcje systemu > Kolory . Wybrać Wymiary, Nieaktualne w ustawieniach schematu kolorów. Kliknąć Edytuj, wybrać kolor, a następnie kliknąć OK.

Wymiary

Należy przeciągnąć nieaktualny uchwyt i dołączyć go do prawidłowego elementu szkicu. Jeżeli nastąpi próba dołączenia go do nieprawidłowej lokalizacji, wskaźnik wyświetli symbol .

Relacje

Przeciągnąć element szkicu, aby zmienić lokalizację relacji lub użyć narzędzia Wyświetlaj/usuń relacje .

 • Przeciągnąć element szkicu.
  1. Kliknąć element, w którym wyświetlany jest nieaktualny uchwyt, aby wyświetlić relacje w menedżerze właściwości PropertyManager.

   Nieaktualna relacja zostanie podświetlona tym samym kolorem co powiązany z nią element szkicu.

  2. Przeciągnąć nieaktualny uchwyt do odpowiedniego elementu szkicu, aby przenieść relację z brakującego elementu, do wybranego elementu.
 • Narzędzie Wyświetlaj/usuń relacje . Niektóre relacje, jak np. relacja wspólności pomiędzy punktami, mogą być naprawione wyłącznie przy pomocy narzędzia Wyświetlaj/usuń relacje .
  1. Kliknąć przycisk Wyświetlaj/Usuń na pasku narzędzi Wymiary/Relacje lub kliknąć Narzędzia > Relacje > Wyświetlaj/Usuń.
  2. W menedżerze właściwości PropertyManager, w części Relacje, wybrać Nieaktualne w polu Filtr, aby wyświetlić tylko nieaktualne relacje w części Relacje .
  3. Wybrać relację w części Relacje.
  4. W części Elementy,
   1. Wybrać element, dla którego Stan jest wyświetlany jako Nieaktualny.
   2. W obszarze graficznym wybrać element jako Element do zastąpienia tego wybranego powyżej, aby utworzyć prawidłową relację.
   3. Kliknąć Zastąp, a następnie kliknąć .