Szybkie przyciąganie

Szybkie przyciągania natychmiastowymi, pojedynczymi operacjami przyciągania szkicu. Naszkicowanie dowolnego elementu szkicu (jak np. linii) od początku do końca jest pojedynczą operacją.

Wybranie konkretnych Szybkich przyciągań odfiltrowuje inne Szybkie przyciągania, umożliwiając koncentrację na konkretnych możliwościach. Przy pomocy Szybkich przyciągań można:
 • Wybrać Szybkie przyciąganie przy pomocy dowolnego narzędzia szkicu w aktywnym szkicu.
  Szybkie przyciągania można włączyć bez względu na to, czy opcja Włącz przyciąganie lub Przyciąganie szkicu jest wybrana w części Opcje > Opcje systemu > Relacje/Przyciąganie .
 • Kliknąć dwukrotnie dowolne Szybkie przyciągania na pasku narzędzi aby zastosować funkcję przyciągania dla wielu wystąpień tego samego elementu szkicu lub do chwili wybrania innych Szybkich przyciągań.
  Jeżeli użyjemy metody kliknij-przeciągnij, nie możemy wybrać szybkiego przyciągania z paska narzędzi Szybkie przyciągania ponieważ wymagałoby to zwolnienia wskaźnika. Jeżeli użyjemy metody kliknij-kliknij, możemy wybrać szybkie przyciąganie z paska narzędzi i zastosować to przyciąganie do elementu szkicu.

Sterowanie Szybkimi przyciąganiami

Aby sterować Szybkimi przyciąganiami, należy:

 1. W aktywnym szkicu, przy wybranym dowolnym narzędziu szkicu, wykonać jedną z następujących czynności:
  • Menu. Kliknąć Narzędzia > Relacje > Szybkie przyciągania.
  • Menu podręczne. Kliknąć prawym przyciskiem myszy, wybrać Szybkie przyciągania.
  • Pasek narzędzi. Wyświetlanie paska narzędzi Szybkie przyciągania.
 2. Wybrać odpowiednie Szybkie przyciągania, aby zmienić zakres działania.
  Aby wyświetlić Opcje systemu > Relacje/Przyciąganie, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w szkicu i wybrać Opcje relacji/przyciągania.