Základní informace o analýze

Tato část poskytuje základní teoretické informace potřebné pro používaní tohoto softwaru. Vysvětluje, co každý typ analýzy provádí, podkladové předpoklady, požadovaný vstup a očekávaný výstup. Obsahuje také stručný popis toho, jak se provádí jednotlivé typy analýz. Zabývá se následujícími tématy:

Zřeknutí se zodpovědnosti: Nezakládejte svá rozhodnutí o návrhu jen na výsledcích ze softwaru. Použijte tyto informace ve spojení s pokusnými daty a praktickými zkušenostmi. Pro finální ověření hotového návrhu jsou nutné provozní zkoušky. Tento software vám pomůže zrychlit tvorbu návrhu omezením (ne však úplným odstraněním) provozních zkoušek.