Přehled návrhu tlakové nádoby

Ve studii návrhu tlakové nádoby zkombinujete výsledky statických studií a požadované faktory. Každá statická studie obsahuje jinou sadu zatížení, která generuje odpovídající výsledky. Tato zatížení mohou být zatížení vlastní hmotností, proměnlivá zatížení (aproximovaná statickými zatíženími), teplotní zatížení, seizmická zatížení atd. Studie návrhu tlakové nádoby slučuje výsledky statických studií algebraicky pomocí lineární kombinace nebo pomocí druhé odmocniny součtu čtverců (SRSS).

Při použití objemové sítě, program poskytuje nástroje linearizačního napětí, abyste mohli oddělit ohýbání a součásti povrchové vrstvy.

  • Důležité - Jenom zatížení se mohou lišit. Kombinované materiály, uchycení, podmínky kontaktu, konfigurace modelu a sítě ze statických studií musí být shodné.
  • Řešení je platné pouze v případě, že výsledky jsou v lineárním rozmezí. Studie tudíž nemohou použít řešení velkého posunutí ani kontakt Žádný průnik, protože v těchto případech předpoklad linearity selhává.
  • Tato funkce se hodně využívá v návrhu tlakových nádob. Kódy návrhu a výrobní kódy vyžadují kombinaci určitých scénářů návrhu.
  • Software neřeší sadu simultánních rovnic. Načte existující výsledky vybraných studií a zkombinuje je.
  • Při výpočtu množství (například výsledných posunů, napětí von Mises a napětí osy) software nejprve zkombinuje směrové složky.
  • Pro studie návrhu tlakové nádoby používající SRSS nemůžete vytvořit obrázky posunů nebo deformací. A to protože negativní složky posunu se při umocnění staly kladnými. Při součtu hodnot takto vznikají nesprávné výsledky.
  • V této verzi nejsou zprávy dostupné pro studie návrhu tlakové nádoby.