Teplotní analýza

Existují tři způsoby převodu tepla. Jsou to:

Teplotní analýza vypočítá rozložení teploty v tělesa v důsledku některého nebo všech těchto mechanismů. Ve všech třech mechanismech teče tepelná energie z média s vyšší teplotou do média s nižší teplotou. Převod tepla vedením a konvekcí vyžaduje přítomnost přenosového média, zatímco převod zářením ne.

Tepelný tok a zdroj tepla lze řídit pomocí termostatu.