Typy analýz převodu tepla

Podle sledování časové závislosti rozlišujeme dva typy analýz převodu tepla.

Tepelná analýza v ustáleném stavu V tomto typu analýzy se zajímáme pouze o tepelné podmínky tělesa, když dosáhne stavu tepelné rovnováhy. Nezajímáme se o zjištění doby, kterou trvalo dosažení tohoto stavu. Při tepelné rovnováze je tepelná energie vstupující do každého bodu v modelu rovna tepelné energii, která model opouští. Obecně je jedinou vlastností, kterou je potřeba znát pro analýzu ustáleného stavu, tepelná vodivost.
Tepelná analýza v přechodovém stavu V tomto typu analýzy se zajímáme o tepelný stav modelu jako funkci času. Například konstruktér termosky ví, že teplota kapaliny uvnitř bude nakonec rovna teplotě v místnosti (ustálený stav), ale chce vypočítat teplotu kapaliny jako funkci času. Při určování vlastností materiálu pro tepelnou analýzu přechodného stavu je nutné určit tepelnou vodivost, hustotu a měrné teplo. Kromě toho je třeba určit počáteční teploty, čas řešení a přírůstek času.

U přechodových studií můžete asociovat tepelný tok a tepelný zdroj s termostatem definovaným rozsahem teploty v určeném místě. Pro každý krok času program zapne nebo vypne podmínku tepelného zdroje nebo tepelného toku podle teploty v místě termostatu.