Výstup teplotní analýzy

Pro provedení teplotní studie můžete zobrazit následující hodnoty:

TEMP Teplota
GRADX Teplotní gradient ve směru X vybrané referenční geometrie
GRADY Teplotní gradient ve směru Y vybrané referenční geometrie
GRADZ Teplotní gradient ve směru Z vybrané referenční geometrie
GRADN Výsledný teplotní gradient = [(GRADX)2 + (GRADY)2 + (GRADZ)2](1/2)
HFLUXX Tepelný tok ve směru X vybrané referenční geometrie
HFLUXY Tepelný tok ve směru Y vybrané referenční geometrie
HFLUXZ Tepelný tok ve směru Z vybrané referenční geometrie
HFLUXN Výsledný tepelný tok = [(HFLUXX)2 + (HFLUXY)2 + (HFLUXZ)2](1/2)

kde:

X, Y a Z odkazují na globální souřadný systém. Jestliže vyberete referenční geometrii, tyto směry odkazují na vybranou referenční entitu.

Program rovněž vypíše tepelný zdroj nebo tepelnou energii při výpočtech počítajících s tepelnou rovnováhou (pouze pro tepelnou analýzu přechodného stavu).