Termostat

U přechodových tepelných studií lze nastavení tepelného zdroje a tepelného toku řídit pomocí termostatu definovaného požadovaným rozsahem teplot ve vrcholu. Pro každý krok řešení je zvážen stav podmínky tepelného zdroje nebo tepelného toku (zapnuto/vypnuto) podle teploty v určeném vrcholu v předchozím kroku. Ve studii lze použít více termostatů.

Jestliže je hodnota tepelného zdroje nebo tepelného toku kladná, zařízení slouží jako ohřívač, který se zapne v průběhu dalšího kroku řešení, pokud je aktuální teplota čidla (vrcholu) nižší než nejvyšší požadovaná teplota. V opačném případě se podmínka ohřívání vypne.

Jestliže je hodnota tepelného zdroje nebo tepelného toku záporná, zařízení funguje jako chladič, který se zapne při příštím kroku řešení, jestliže je aktuální teplota senzoru (vrcholu) vyšší než nejnižší požadovaná teplota. V opačném případě se podmínka ochlazování vypne.

Jestliže termostat pracuje správně, graf teplota versus čas v místě termostatu by měl oscilovat dle následujícího obrázku (za předpokladu, že se nastaví dostatečný čas řešení). Pokud je přesah teploty na jedné nebo obou stranách mezí velký, upravte vlastnosti studie pro použití menšího časového kroku a spusťte studii znovu.

Pokud teplota v místě termostatu konverguje k teplotě uvnitř nebo venku požadovaného rozsahu (jako křivky 1 a 2), definovaný termostat nehraje roli při řízení tepelného zdroje. Změňte tepelný zdroj, ostatní tepelná namáhání nebo omezení, vlastnosti materiálu nebo umístění termostatu.

Pokud se teplota v místě termostatu blíží jedno straně mezí teploty se sklonem, aniž by ji protnula (jako křivky 3 a 4) , zvětšete dobu řešení a spusťte studii znovu.

Stanovení zdroje tepla řízeného termostatem

Jak určit tepelný zdroj řízený termostatem:

 1. V přechodové teplotní studii klepněte pravým tlačítkem na složku Zatížení/Uchycení a vyberte Tepelný zdroj.
 2. V grafické ploše vyberte entity, na které se použije tepelný zdroj.
 3. Pod položkou Tepelný zdroj:
  1. Nastavte Jednotky na požadovaný systém jednotek.
  2. Zadejte hodnotu pro nastavení Tepelný zdroj heatflux.png.
 4. Zapněte volbu Termostat.
  Zobrazí se okno vlastností Termostat.
  1. Klepnutím do výběrového pole Čidlo toto pole aktivujte a výběrem vrcholu zadejte umístění termostatu.
  2. Pod položkou Detaily oříznutí vyberte jednotky teploty a zadejte horní a dolní mezní teploty .
 5. Klepněte na OK.

Stanovení tepelného toku řízeného termostatem

Jak určit tepelný tok řízený termostatem:

 1. V přechodové teplotní studii klepněte pravým tlačítkem na složku Zatížení/Uchycení a vyberte Tepelný tok.
  Zobrazí se PropertyManager Tepelný tok.
 2. V grafické ploše vyberte plochy, na které se použije tepelný tok.
 3. Pod položkou Tepelný zdroj proveďte následující:
  • Nastavte Jednotky na požadovaný systém jednotek.
  • Zadejte hodnotu pro nastavení Tepelný tok heatflux.png.
 4. Zapněte volbu Termostat.
  Zobrazí se okno vlastností Termostat.
  1. Klepnutím do výběrového pole Čidlo toto pole aktivujte a výběrem vrcholu zadejte umístění termostatu.
  2. Pod položkou Detaily oříznutí vyberte jednotky teploty a zadejte horní a dolní mezní teploty .
 5. Klepněte na OK.