PropertyManager Tepelný zdroj/energie

PropertyManager Tepelný zdroj/energie poskytuje seznam tepelných zdrojů nebo tepelné energie při výpočtech počítajících s tepelnou rovnováhou. Vypisuje také čistý tepelný výkon nebo tepelnou energii, které vstupují do systému nebo ho opouští. Výpis tepelné energie je dostupný pouze pro přechodové teplotní studie.

Zobrazení tohoto správce PropertyManager:

Vytvořte studii teplotní simulace. Klepněte pravým tlačítkem na položku Výsledky icon_res_fldr.gif a poté klepněte na možnost Seznam tepelného zdroje/energie.

Možnosti

Tepelný zdroj  
Tepelná energie K dispozici pouze pro přechodové teplotní studie.
Tepelná energie se vypočítává jako plocha pod křivkou závislosti tepelného zdroje na čase.

Výběr

Jednotka units.png Umožňuje vybrat jednotku tepelného zdroje nebo tepelné energie.
Vyberte plochy, hrany nebo vrcholy select_edge_faces_vertex.png Vybere plochy, hrany nebo vrcholy objemů a skořepin pro výpis přenosu tepla.
Součásti part.png Button Vybere celou sestavu nebo součásti pro výpis přenosu tepla.

Krok řešení

K dispozici pouze pro přechodové teplotní studie

Krok obrázku (počáteční čas) step_number.png Nastaví časový krok řešení pro výpis výsledků.
Čas Zobrazuje časový krok v sekundách pro vybraný krok řešení.
Krok obrázku (koncový čas) step_number.png Dostupný pro výsledky tepelné energie mezi dvěma kroky řešení. Nastaví koncový časový krok řešení pro výpis výsledků.

Souhrnné informace

Program provede veškeré výpočty tepelné rovnováhy a vypíše sílu tepla (nebo tepelnou energii) na povrchu těl. Neberou se přitom v úvahu případné vnitřní objemové tepelné zdroje uvnitř těl.
Přiváděný výkon, přivedená energie   Vypisuje tepelný výkon nebo tepelnou energii, která proudí skrze vybrané entity.
Výstupní výkon, odváděná energie   Vypisuje tepelný výkon nebo tepelnou energii, která vystupuje z vybraných entit.
Netto zdroj, netto energie   Vypisuje netto tepelný zdroj nebo netto tepelnou energii pro vybrané entity a pro celý model.

Pokud je na díl s několika těly přiložen tepelný zdroj, software přidá kladný (procházející tělem) a záporný (vycházející z těla) tepelný zdroj pro každé tělo. Celkový tepelný zdroj procházející do a ze všech těl je uveden pod položkou Celý model.

V případě teplotní analýzy v ustáleném stavu je netto tepelný zdroj pro celý model nula.

Kladná hodnota netto tepelného zdroje signalizuje tepelný zisk, zatímco záporná hodnota tepelné energie signalizuje tepelnou ztrátu.

Graf odezvy time_curve.png Vytvoří 2D graf výsledků tepelné energie v čase pro vybrané entity jakož i pro celý model. Můžete vykreslit grafy časového průběhu pro vstupující tepelnou energii, vystupující tepelnou energii a čistá množství tepelné energie.