Provedení teplotní analýzy

Jak provést teplotní analýzu:

 1. Vytvořte teplotní studii. Okno Studie otevřete tak, že klepnete pravým tlačítkem na nejvyšší ikonu ve stromu studie simulace a vyberete možnost Studie. Definováním vlastností studie nastavte typ studie (přechodová nebo v ustáleném stavu), interakci se SOLIDWORKS Flow Simulation a řešič.
 2. Definujte materiál pro každé těleso a skořepinu. Materiál pro objem nebo skořepinu můžete definovat klepnutím pravým tlačítkem na příslušnou ikonu ve stromu studie simulace a výběrem příkazu Použít/upravit materiál.
  Pro studie ustáleného stavu je nutné definovat tepelnou vodivost (KX). Přechodové studie mohou vyžadovat také hodnoty hustoty a měrného tepla. Podle potřeby zadejte vlastnosti závislé na teplotě.
 3. Definujte tepelná namáhání/uchycení.
  Můžete definovat teploty, konvekci, tepelný tok, tepelný zdroj a záření. Souhrnné informace o tepelných zatíženích a omezeních naleznete v tématu Shrnutí mezních teplotních podmínek. Pro přechodové studie se určují tepelná namáhání a uchycení jako funkce času.
  Teploty lze předepsat na plochách, hranách nebo ve vrcholech. Zadejte tepelnou energii jako tepelný tok nebo tepelný zdroj. Konvekce a záření se použijí jako mezní podmínky. Při zadání konvekce je nutné zadat součinitel konvekce a teplotu okolní kapaliny nebo plynu. Podobně pro záření je nutné zadat vyzařování a okolní teplotu. Stefan-Boltzmannova konstanta se definuje automaticky.
 4. U přechodových studií můžete definovat termostat.
 5. U sestav a dílů tvořených více tělesy zkontrolujte, že definujete správná nastavení kontaktu.
  Podmínky kontaktu ovlivňují tok tepla oblastmi kontaktu. Mezi plochami kontaktu můžete definovat tepelný kontaktní odpor.
 6. Vytvořte síť modelu a spusťte studii.
  Před spuštěním studie můžete pomocí možností výsledků vyžádat  automatické generování obrázků.
  Jestliže spustíte studii před vytvořením sítě, program automaticky vytvoří síť studie před jejím spuštěním. Také můžete spustit studii zapnutím volby Spustit analýzu po vytvoření sítě ve správci PropertyManager sítě.
 7. Jak zobrazit výsledky:
  • Chcete-li zobrazit obrázek, poklepejte na jeho ikonu.
  • Chcete-li definovat nový obrázek, klepněte pravým tlačítkem na složku Výsledky a vyberte Definovat obrázek teploty. Můžete vytvořit obrázek teploty, teplotních gradientů a tepelného toku.
  • Chcete-li zobrazit výsledky, klepněte pravým tlačítkem na složku Výsledky a vyberte Seznam teplotních účinků.
  • Chcete-li vytvořit zprávu, klepněte pravým tlačítkem na složku Zpráva a vyberte Vytvořit.
  • U přechodových studií můžete zobrazit výsledky pomocí nástroje Sonda.
  Když spustíte studii, která nemá složky výsledků, software vytvoří složky a obrázky zadané v možnostech výsledků typu studie. Pokud složky výsledků existují, software aktualizuje existující obrázky.