Radiation

Tepelné záření je tepelná energie vyzařovaná tělesy ve formě elektromagnetických vln kvůli jejich teplotě. Všechna tělesa s teplotami nad absolutní nulou vyzařují tepelnou energii. Protože elektromagnetické vlny se šíří i ve vakuu, není pro záření nutné žádné médium. Na následujícím obrázku je rozsah vlnových délek tepelného záření srovnaný se zářením vyzářeným jinými prostředky (paprsky X, paprsky y, kosmické záření atd).

Tepelná energie Slunce se dostává na Zemi zářením. Protože elektromagnetické vlny se pohybují rychlostí světla, záření je nejrychlejší způsob převodu tepla.